จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 17-18 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพบรรยากาศวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม แกรนวังทอง โรงแรม เนเชอรัลปาร์ค เดอ วังทอง โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2565-2569) นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ

Read more

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแจ้งผล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

Read more