การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนสำหรับการพัฒนาผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่าย

วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กองนโยบายและแผนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนสำหรับการพัฒนาผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่าย
ณ ห้องประชุมหรรษนันท์ 1 โรงแรมหรรษนันท์ โฮเต็ล พิษณุโลก
ขอขอบคุณทีมวิทยากรนำโดย ท่านนพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์
และขอบคุณคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *