ป้ายกำกับ ประกาศ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

29 พ.ย. 2561 0 258

ประกาศ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบกันเหลื่อมปี

1
^