กองบริหารงานบุคคล

ประกาศ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการดำเนินการ โครงการจัดการศึกษา สำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาค เสาร์-อาทิตย์
ประกาศ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการดำเนินการ โครงการจัดการศึกษา สำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาค เสาร์-อาทิตย์

26 พ.ค. 2562 0 54

ประกาศ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการดำเนินการ โครงการจัดการศึกษา สำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาค เสาร์ อาทิตย์

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
1
^