เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 19 ตุลาคม 2559
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 19 ตุลาคม 2559

19 ต.ค. 2559 0 474

โครงการอบรมผู้ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาร พ ศ 2559 ชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณ ตามกรอบ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ปีงบประมาณ พศ 2561 2565 แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

1
^