งานงบประมาณ

แบบฟอร์ม งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์ม งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

26 พ.ย. 2561 0 24

กรอกเหตุผลที่เบิกจ่ายล่าช้า และแนวทางแก้ปัญหา งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ ศ 2561

แบบฟอร์ม คร. กส. 1-2 (ฉบับปรับปรุง) -  เพื่อการจัดทำรายละเอียดความพร้อมรายการงบลงทุน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)
แบบฟอร์ม คร. กส. 1-2 (ฉบับปรับปรุง) - เพื่อการจัดทำรายละเอียดความพร้อมรายการงบลงทุน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)

17 ก.ค. 2561 0 274

แบบฟอร์ม คร กส 1 2 ฉบับปรับปรุง เพื่อการจัดทำรายละเอียดความพร้อมรายการงบลงทุน ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ ศ 2562 – 2566

1
^