งานงบประมาณ

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ)
แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ)

17 ก.ย. 2562 0 46

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 วาระที่ 1 ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ

แบบฟอร์ม ขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
แบบฟอร์ม ขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ

16 ก.ย. 2562 0 32

แบบฟอร์ม ขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์

20 ธ.ค. 2561 0 160

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 แผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์

แบบฟอร์ม งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์ม งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

26 พ.ย. 2561 0 170

กรอกเหตุผลที่เบิกจ่ายล่าช้า และแนวทางแก้ปัญหา งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ ศ 2561

แบบฟอร์ม คร. กส. 1-2 (ฉบับปรับปรุง) -  เพื่อการจัดทำรายละเอียดความพร้อมรายการงบลงทุน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)
แบบฟอร์ม คร. กส. 1-2 (ฉบับปรับปรุง) - เพื่อการจัดทำรายละเอียดความพร้อมรายการงบลงทุน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)

17 ก.ค. 2561 0 421

แบบฟอร์ม คร กส 1 2 ฉบับปรับปรุง เพื่อการจัดทำรายละเอียดความพร้อมรายการงบลงทุน ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ ศ 2562 – 2566

^