Download

แบบฟอร์ม คร.1-2 (1 ปี) และ กส.1-2 (1 ปี).rar
rar

แบบฟอร์ม คร.1 (แผน 1 ปี) และ กส.1 (แผน 1 ปี)

{อัปโหลดล่าสุด 07 ส.ค. 2560 เวลา 14:14 น., ดาวน์โหลด 32, ขนาดของ ไฟล์ 157.88 KB}

แบบฟอร์ม ติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ โครงการพัฒนาน.rar
rar

แบบฟอร์ม ติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ

{อัปโหลดล่าสุด 26 ก.ค. 2560 เวลา 23:09 น., ดาวน์โหลด 15, ขนาดของ ไฟล์ 117.25 KB}

แบบฟอร์ม กนผ.01 แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบประมาณยุทธ.rar
rar

แบบฟอร์ม กนผ.01 แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

{อัปโหลดล่าสุด 24 ก.ค. 2560 เวลา 09:18 น., ดาวน์โหลด 88, ขนาดของ ไฟล์ 558.54 KB}

แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ. 100,200,.rar
rar

แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ. 100,200,300)

{อัปโหลดล่าสุด 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:18 น., ดาวน์โหลด 149, ขนาดของ ไฟล์ 100.29 KB}

แบบฟอร์ม รายงานความสำเร็จของแผนฯ.doc
doc

แบบฟอร์ม รายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560

{อัปโหลดล่าสุด 04 ก.ค. 2560 เวลา 00:51 น., ดาวน์โหลด 55, ขนาดของ ไฟล์ 74 KB}

แบบฟอร์ม ข้อมูล FTES.rar
rar

แบบฟอร์ม ข้อมูล FTES

{อัปโหลดล่าสุด 11 พ.ค. 2560 เวลา 20:15 น., ดาวน์โหลด 39, ขนาดของ ไฟล์ 20.9 KB}

แบบแผนโครงการผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก-ปีงบประมาณ-.zip
zip

แบบฟอร์ม แบบแผนโครงการผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก-ปีงบประมาณ-2560

{อัปโหลดล่าสุด 26 เม.ย. 2560 เวลา 22:00 น., ดาวน์โหลด 14, ขนาดของ ไฟล์ 134.13 KB}

แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมา.zip
zip

แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

{อัปโหลดล่าสุด 26 เม.ย. 2560 เวลา 21:58 น., ดาวน์โหลด 28, ขนาดของ ไฟล์ 30.47 KB}

แบบฟอร์ม สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีที่ต้องจ่ายในปีงบประ.zip
zip

แบบฟอร์ม สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีที่ต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

{อัปโหลดล่าสุด 26 เม.ย. 2560 เวลา 21:58 น., ดาวน์โหลด 47, ขนาดของ ไฟล์ 231.03 KB}

แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม.zip
zip

แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ (ปป.01-03)

{อัปโหลดล่าสุด 07 มี.ค. 2560 เวลา 23:49 น., ดาวน์โหลด 170, ขนาดของ ไฟล์ 193.15 KB}
^