Download

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.rar
rar

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

{อัปโหลดล่าสุด 02 พ.ย. 2560 เวลา 12:57 น., ดาวน์โหลด 136, ขนาดของ ไฟล์ 228.45 KB}

แบบฟอร์ม คำของบลงทุน (คร.1-2 และ กส.1-2).rar
rar

แบบฟอร์ม คำของบลงทุน (คร.1-2 และ กส.1-2) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

{อัปโหลดล่าสุด 10 ต.ค. 2560 เวลา 16:22 น., ดาวน์โหลด 140, ขนาดของ ไฟล์ 180.29 KB}

กง.5 แบบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีขอสะสมเงิน.doc
doc

กง.5 แบบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีขอสะสมเงิน (เงินรายได้)

{อัปโหลดล่าสุด 21 ส.ค. 2560 เวลา 14:59 น., ดาวน์โหลด 78, ขนาดของ ไฟล์ 61 KB}

แบบฟอร์ม ติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ โครงการพัฒนาน.rar
rar

แบบฟอร์ม ติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ

{อัปโหลดล่าสุด 26 ก.ค. 2560 เวลา 23:09 น., ดาวน์โหลด 41, ขนาดของ ไฟล์ 117.25 KB}

แบบฟอร์ม กนผ.01 แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบประมาณยุทธ.rar
rar

แบบฟอร์ม กนผ.01 แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

{อัปโหลดล่าสุด 24 ก.ค. 2560 เวลา 09:18 น., ดาวน์โหลด 203, ขนาดของ ไฟล์ 558.54 KB}

แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ. 100,200,.rar
rar

แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ. 100,200,300)

{อัปโหลดล่าสุด 17 ก.ค. 2560 เวลา 09:18 น., ดาวน์โหลด 241, ขนาดของ ไฟล์ 100.29 KB}

แบบฟอร์ม รายงานความสำเร็จของแผนฯ.doc
doc

แบบฟอร์ม รายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560

{อัปโหลดล่าสุด 04 ก.ค. 2560 เวลา 00:51 น., ดาวน์โหลด 91, ขนาดของ ไฟล์ 74 KB}

แบบฟอร์ม ข้อมูล FTES.rar
rar

แบบฟอร์ม ข้อมูล FTES

{อัปโหลดล่าสุด 11 พ.ค. 2560 เวลา 20:15 น., ดาวน์โหลด 50, ขนาดของ ไฟล์ 20.9 KB}

แบบแผนโครงการผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก-ปีงบประมาณ-.zip
zip

แบบฟอร์ม แบบแผนโครงการผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก-ปีงบประมาณ-2560

{อัปโหลดล่าสุด 26 เม.ย. 2560 เวลา 22:00 น., ดาวน์โหลด 22, ขนาดของ ไฟล์ 134.13 KB}

แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมา.zip
zip

แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

{อัปโหลดล่าสุด 26 เม.ย. 2560 เวลา 21:58 น., ดาวน์โหลด 38, ขนาดของ ไฟล์ 30.47 KB}
^